Velkommen til Faun & Fiskarlaget Friday, December 13 2019 @ 09:44 AM CET

Medlemsparagrafer

  • Gitt av:
  • Visninger 1,405
Faunlogg

Vi har laget noen enkle regler for Faun & Fiskarlaget.

  • Faun & Fiskarlaget er for menn tilknyttet vår arbeidsplass, og med forkjærlighet for natur, friluftsliv, fiske, jakt, kameratskap, god mat og drikke.
  • Medlemmer utenfra kan også godtas, hvis de kan bidra med noe spesielt.
  • Det skal være en sommer og en vintertur med overnatting ute hvert år. Dette er medlemsturer som hvert enkelt medlem skal strekke seg langt for å delta på. Ansvaret for turene går på omgang.
  • Hvert enkelt medlem oppfordres til å dra igang andre turer utenom de faste. Medlemmene varsles i god tid forveien.
  • Medlemsbevis er en tretallerken med inskripsjon. Den skal benyttes på alle turer.
  • På turene er det ikke tillatt å diskutere jobb. Æresmedlem blir den som på Faun & Fiskarlagets turer får ørret over 1 kg eller en røye over 1/2 kg.